forbot
  • Industrialnoe Oborudovanie, OOO
Quầy trưng bày
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
64257.00 UAH
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
46060.80 UAH
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
28563.90 UAH
Thiết bị cắt ống
Thiết bị cắt ống
55000.00 UAH
Máy cắt nhiệt kim loại
Máy cắt nhiệt kim loại
Dây chuyền tự động cắt nhiệt thiết diện tấm
Dây chuyền tự động cắt nhiệt thiết diện tấm
Lò sấy khô điện cực hàn
Lò sấy khô điện cực hàn
1951.20 UAH
Máy hàn nhiệt
Máy hàn nhiệt
30196.80 UAH
Máy hàn
Máy hàn
2500.00 UAH
Thiết bị hàn
Thiết bị hàn
1445.40 UAH
Thiết bị hàn
Thiết bị hàn
3721.80 UAH
 Trang bị cho nghề hàn
 Trang bị cho nghề hàn
2734.00 UAH
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
Máy hớt mặt cầm tay
Thiết bị cắt ống
Thiết bị cắt ống
Máy cắt nhiệt kim loại
Máy cắt nhiệt kim loại
Dây chuyền tự động cắt nhiệt thiết diện tấm
Dây chuyền tự động cắt nhiệt thiết diện tấm
Lò sấy khô điện cực hàn
Lò sấy khô điện cực hàn
Máy hàn nhiệt
Máy hàn nhiệt
Máy hàn
Máy hàn
Thiết bị hàn
Thiết bị hàn
Thiết bị hàn
Thiết bị hàn
 Trang bị cho nghề hàn
 Trang bị cho nghề hàn
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  alleyway Ruslana Luzhevskogo, 14, 3B. office 13

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Industrialnoe Oborudovanie, OOO. Tất cả thông tin về Industrialnoe Oborudovanie, OOO tại Kiev (Ukraina).